Fast: Hur Man åtgärdar Microsoft Jet Database Engine Error 80040e14

Om du upplever Microsoft Jet Database Engine-fel 80040e14 efter din PC, kolla in våra förespråkade lösningar.

Det finns ingen anledning att lida av PC-problem längre! Med Reimage kan du enkelt och snabbt reparera vanliga Windows-fel och optimera ditt system för maximal prestanda.

Observera att Jet Query Language-formatet har identisk syntax som stöds av Microsoft Jet Expression-tjänsten, därav att skapa Jet Query-ord och uttryck. Du kan till exempel skrapa kontaktlösningar i din kontaktkatalog för att hitta en lista över erbjudanden i Kanada.

Hur förbättrar jag Microsoft Jet-databasmotorfel?

Hur fixar man till slut Access-databasfel initialt?Fix #1: Uppdaterad version av Microsoft Jet.Lösning #2: Ta bort kompilerad VBA-kod.Fix #3: Konvertera äldre MDB-formatfiler till ACCDBFix #4: Prova Access Database Repair-verktyget som rekommenderas av proffsen.

Framtiden ligger i mitt system….. Jag bad om att få ta användarkommentarer och lagra dem i sin databas….

Då fungerar det faktiskt en gång och fortsätter att skicka ovanstående fel i bedömningsmeddelandet…

(Microsoft…..syntaxfel (mission statement)…)…

HJÄLP SNÄLLA!!!

NOTERA. Alla dina fält i alla databaser kan vara av typen TEXT…
Tack
DU!!!

<%
Sektion dim,typ,qn1,qn2,qn3,qn4,qn5,qn6,qn7,qn8,qn9,qn10,qn11,qn12,qn13,qn14,qn15,qn16,qn17,sql
dim con,rs,filePath,boolFound

Section=request.Form(“Section”)
type=Request.Form(“Type”)
qn1=Query.Form(“Qnum1”)
qn2=Query.Form(“Qnum2”)
qn3=Query.Form(“Qnum3”)
qn4=Query.Form(“Qnum4”)
qn5=Query.Form(“Qnum5”)
qn6=Query.Form(“Qnum6”)
qn7=Query.Form(“Qnum7”)
qn8=Query.Form(“Qnum8”)
qn9=Query.Form(“Qnum9”)
qn10=Query.Form(“Qnum10”)
qn11=Query.Form(“Qnum11”)
qn12=Query.Form(“Qnum12”)
qn13=Query.Form(“Qnum13”)
qn14=Query.Form(“Qnum14”)
qn15=Query.Form(“Qnum15”)
qn16=Query.Form(“Qnum16”)
qn17=request.Form(“Qnum17”)

‘VÄLJ [fält] FRÅN [tabell] VAR [uttryck]
‘INSERT I [tabell] ([fält1],…) VÄRDEN ([värde1],…) VAR [uttryck]
‘UPPDATERA [tabell] SET [fält1]=[värde1] VAR [uttryck]

Ställ in
con=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
set rs=Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)

con.Provider=”Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;”
filePath är lika med Server.MapPath(“compute.mdb”)
con.Öppna “C:inetpubwwwrootCSFDatabaseCSFSystem2.md b”

sql kan motsvara “INSERT INTO [LastTable]([SSection],[SType],[QOne],[QTwo],[QThree],[Q4],[Q5],[Q6],[Q7],[Q8] , [Q9],[Q10],[Q11],[Q12],[Q13],[Q14],[Q15],[Q16],[Q17]) värden ​​(‘” + Ssection + “‘,’ ” + sort + “‘,'” + qn1 + “‘,'” + qn2 + “‘,'” + qn3 + “‘,'” + qn4 + “‘,'” + qn5 + “‘,'” + qn6 + ” ‘ ,'” + qn7 + “‘,'” + qn8 + “‘,'”+ qn9 + “‘,'” + qn10 + “‘,'” + qn11 + “‘,'” + qn12 + “‘ , ‘ centimeter Qn13 + + “‘,'” + qn14 + “‘,'” + qn15 + “‘,'” + qn16 + “‘,'” + qn17 + “‘)”

rs.open sql,con

<%
response.Redirect(“SuccessSave.html”)
%


Relaterade saker:

FEL [HY000] [Microsoft] [Microsoft Access ODBC-drivrutin] Microsoft Jet-förvarsmotorn kan inte öppna filen “(okänd)”. Är det redan öppnat exklusivt av per specifik användare, eller måste du organisera detta

God morgon allihopa,Jag är ny på ASP.Jag har skrivit ett bra C#-program för att logga in på MS Access-databasen som finns i katalogen c:inetpubwwrootsdatabases. Allt fungerar bra.När jag försöker hjälpa dig komma åt en liknande databas via din ASP-webbapplikation,Jag fortsätter att hamna på [HY000]:”FEL [Microsoft] [Microsoft Access ODBC-drivrutin] Microsoft Jet Client Base Engine kan inte öppna bilden ‘(okänd)'”. Mest på grund av att det redan är öppet av ytterligare en användare, eller så behöver du verkligen välja att se deras data.r nFEL [IM006] Drivrutin [Microsoft][ODBC Manager] SQLSetConnectAttr-felrnFEL [HY000] [Microsoft.. .

Information Microsoft Jet Engine kan inte öppna filen C:PathDatabase.mdb.Räddningen. Jag får alltid mitt felmeddelande: “Microsoft Database Jet Engine kan inte öppna filen ‘C:PathDatabase.mdb'”. Den är till stor del öppen av en annan användare eller effektiv för användaren. Jag googlade alla typer av fel och använde alla traditionellt rekommenderade korrigeringar, men utan att dra nytta av det. Jag har arbetat med ISS nästan hela tiden sedan 5.0. Jag har den senaste större versionen av MDAC Service Pack och 3. Jag har nu JET 4.0 Service Pack 8. Jag använder Web Matrix Version 0.6, Framework 1.1.4322.573. Jag rekommenderade SELECT-kodhjälpen som genererade denna kupongkod nedan:GetCustomers() fungerar som System.Dat…

Microsoft Jet-databasmotorn kan inte använda en ny fil ”.Jag läser varje .txt-katalog och infogar informationen jag upptäcker i en Access-databas. Jag kodade först ett program för att loopa antyder av varje rad och infoga dessa vissa individer i min databas en efter en individ. Till exempel, när jag kodade som inkluderar detta, fungerade allt perfekt, med en ny hjälp av detta forum (hans_v). Nu försöker jag infoga alla på grund av dem på en gång och jag genererar ett specifikt felmeddelande som säger att “Microsoft Jet-serverdatabasen kan inte reagera”. Den har redan bara öppnats exklusivt av en annan eller bärare, du måste godkänna att se dess säkra data.” Jag bekräftar att jag…

Microsoft Jet Database Engine kan inte göra arkiveringen ” tillgängligHiiiiiiiiii,Varför väljer jag detta felmeddelande efter att ha tillämpat följande princip: “Microsoft Jet-databasmotorn kan inte öppna programmet.Dim nintendo ds As DataSet = DataSet plus Dim strConnString As String lika med “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” + TempPath + “;Extended Properties=’Text; HDR=Yes;FMT=Delimited’;” Gör sql_select mörkare som sträng…

Microsoft jet databasmotor felberäkning '80040e14

[Microsoft.Web.Script.Services.ScriptService()]HallåJag försöker använda [Microsoft.Web.Script.Services.ScriptService()] med min webbtjänst men jag upplever att jag får följande fel i händelsekompileringen:Fel 1 Typen eller namnutrymmet blir att “Webb” inte existerar i hela mitt “Microsoft”-namnområde (saknar du en avkastningsreferens?)Några förslag på hur man generellt hamnar i problem?Tack för detta i förväg!Med vänlig hälsning, EdwardRäddningen,Snabbkorrigeringens namnutrymme är egentligen System.Web.Script.Services.Gallo alessandro | Blogg | Min bok: ASP.NET AJAX in ActionOm du, som jag och dina, såg Joe Stagners utmärkta video “Do this tool like me: make a client site callback…

Lid inte längre av Windows-fel.

Reimage är det ultimata reparationsverktyget för din PC. Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet - allt med en enkel nedladdning och installation. Lita på Reimage för att få din dator igång igen på nolltid!

 • Steg 1: Öppna Reimage-programvaran
 • Steg 2: Klicka på "Starta skanning"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera nu" för att starta reparationsprocessen

 • Denna programvara är betrodd av över 30 miljoner användare över hela världen. Prova det gratis idag.

  Fixed: How To Fix Microsoft Jet Database Engine Error 80040e14
  Corregido: Cómo Ayudarlo A Corregir El Error 80040e14 Del Motor De Base De Datos Microsoft Jet
  Risolto: Come Correggere L’errore 80040e14 Del Motore Di Database Microsoft Jet
  Corrigido: Como Corrigir O Erro 80040e14 Do Mecanismo De Banco De Dados Microsoft Jet
  Исправлено: как исправить ошибку 80040e14 ядра базы данных Microsoft Jet
  Behoben: So Beheben Sie Den Microsoft Jet Database Engine-Fehler 80040e14
  Opgelost: Microsoft Jet Database Engine-fout 80040e14 Oplossen
  수정됨: Microsoft Jet 데이터베이스 엔진 오류 80040e14 수정 방법
  Naprawiono: Jak Naprawić Błąd Aparatu Bazy Danych Microsoft Jet 80040e14
  Corrigé : Comment Corriger L’erreur 80040e14 Du Moteur De Base De Données Microsoft Jet